Kennis management

Door bestaande EIM producten goed in te richten, kan er slim invulling gegeven worden aan Kennis Management. Door kennis te classificeren, deze centraal te beheren én beschikbaar te stellen, groeien organisaties mee in de veranderende omgeving van vandaag.

Kennis kan beschikbaar gesteld worden per praktijkgroep, afdeling, project(groep) en onderwerp, maar ook op individuele basis kan kennis relevant zijn en geborgd moeten worden.

Wanneer informatie goed wordt vastgelegd, kan deze ook doorzoekbaar gemaakt worden met Enterprise Search toepassingen. Door ook andere interne en externe bronnen te koppelen, ontstaat een rijk geheel van relevante kennis rondom een onderwerp.

De voordelen op een rij:

 • Alle kennis binnen een omgeving wordt getraceerd en beschikbaar gemaakt;
 • Experts binnen organisaties worden geïdentificeerd;
 • Samenwerking binnen de organisatie en met externe partners wordt gefaciliteerd.

Business behoefte

Er is een aantal redenen om kennis te borgen in een organisatie en gebruik te maken van Kennis Management.

De veranderende markt en een sterke concurrentiepositie zijn tegenwoordig belangrijke redenen om aan Kennis Management te denken. Vooral in de zakelijke dienstverlening. Denk daarbij aan de advocatuur, accountancy en het merk- en patentrecht, waarbinnen business modellen veranderen. Er is een verschuiving van tijdschrijven richting projectwerk. Zo wordt er tegenwoordig steeds vaker gevraagd naar een product (bijvoorbeeld een specifiek contract) dan een adviesdienst die per 6 minuten wordt afgerekend. Het vastleggen en beschikbaar stellen van kennisdocumenten (templates, best practices en jurisprudentie) is dan cruciaal om de concurrentie een stap voor te blijven. Vroeger was het meest gehoorde argument het tegengaan van de vergrijzing.

Kennis Management identificeert experts en legt informatie gestructureerd vast en classificeert deze. Daardoor wordt kennis geborgd en is deze sneller beschikbaar en vindbaar. De structurele kwaliteit van de organisatie stelt u daarmee veilig!

 • Over Ons

  Onze missie:

  “Verhogen van de productiviteit van onze klanten door hen te helpen met het beter beheren van hun documenten, data en informatie.”

   

 • Klant ervaringen

  BarentsKrans:

  “De combinatie WorkSite en I.R.I.S. is marktleidend in de advocatuur”

  Lydian:

   “De keuze voor I.R.I.S. lag vervolgens voor de hand, gezien hun expertise en ervaring”